AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św Faustyny w Milówce

Wymagania edukacyjne

 

 

 

Wymagania szczegółowe z matematyki: 

  przedmiotowezasadyocenianiaklasa8.pdf  


  przedmiotowysystemocenianiaklasa5.pdf
  przedmiotowezasadyocenianiaklasa4.pdf

  przedmiotowysystemocenianiaklasa6.pdf

  przedmiotowezasadyocenianiaklasa7.pdf

Wymagania szczegółowe z języka polskiego:

  wymagania_edukacyjne_na_poszczegolne_ocen4.docx

  wymagania_edukacyjne_na_poszczegolne_ocenykl5.docx

  wymagania_edukacyjne_na_poszczegolne_ocenykl6.docx

  wymagania_edukacyjne_na_poszczegolne_ocenykl7.docx

  wymagania_edukacyjne_na_poszczegolne_ocenykl8.docx

Wymagania szczegółowe z języka angielskiego:

  przedmiotowy_system_oceniania_word.docx  

  juniorexplorer5kryteriaoceniania.pdf

  juniorexplorer4kryteriaoceniania.pdf

  juniorexplorer6kryteriaoceniania.pdf

  teenexplorernew7kryteriaoceniania.docx

 

  teenexplorerkl8kryteriaoceniania.pdf  


Wymagania szczegółowe z fizyki

  przedmiotowysystemocenianiaspotkaniazfizykaklasa8_3__kopia.pdf

  przedmiotowysystemocenianiaspotkaniazfizykaklasa7_2.pdf

Wymagania szczegółowe z chemii 

  propozycjawymaganprogramowychklasa7.doc

  propozycjawymaganprogramowychklasa8.doc

Wymagania z biologii

  wymaganiaedukacyjnezbiologiidlaklasy5_1.pdf

  wymaganiaedukacyjneklasa6_1.pdf

  wymaganiaedukacyjnezbiologiidlaklasy7.pdf

  wymaganiaedukacyjne_1.pdf

Wymagania z historii

  wymaganianaposzczegolneocenykl5wczorajidzis.docx  
  wymaganianaocenykl4edycja20202022.doc  
  wymaganianaposzczegolneocenykl6wczorajidzis_1.docx  
  wymaganianaocenykl7edycja20202022_1.docx  
  wymaganianaposzczegolneocenykl8wczorajidzis.docx  

Wymagania z geografii

  wymaganiaedukacyjnezgeografiidlaklasy5.docx  
  wymaganiaedukacyjnezgeografiidlaklasy6.docx  
  wymaganiaedukacyjnezgeografiidlaklasy7planetanowa7edycja20202022.docx  
  wymaganiaedukacyjnezgeografiidlaklasy8.docx  

Wymagania z techniki

  wymagania_edukacyjne___technika.docx

  rozkladmaterialunauczaniazplanemwynikowymklasa4.pdf

  rozkladmaterialunauczaniazplanemwynikowymklasa5.pdf

  rozkladmaterialunauczaniazplanemwynikowymdlaklasy6.pdf

Wymagania z muzyki

 

  sposobyocenianiaisprawdzaniaosiagniecuczniow.pdf  


Wymagania z wychowania fizycznego

 

  kryteria_ocen_wf.odt  


Wymagania dla 4-5-6 latków

  oa_a_przew_osiag.doc

  oa_aplus_przew_osiag.doc

  oa_b_przew_osiag.doc

  olek_i_ada_poziom_b+_plan_wynikowy.doc

Wymagania dla klas I-III

  wymaganiaprogramowedlauczniowklasyiii.pdf

  nowe_wymagania_kl_1_2.doc