AAA
Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św Faustyny w Milówce

O szkole

Priorytetem i głównym zadaniem naszej szkoły jest wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich i nauce Kościoła, która stanowi punkt odniesienia i inspiracji dla całej działalności szkoły.

Podstawą pracy wychowawczej w szkole jest program wychowawczy. Szkolny program wychowawczy realizowany jest na wszystkich zajęciach dydaktycznych i godzinach wychowawczych, a także w ramach codziennych spotkań przed lekcjami (wspólna modlitwa), celebracji Świąt i uroczystości religijnych i patriotycznych.  

Staramy się, by każde dziecko wychowywało się w atmosferze akceptacji, wzajemnego zaufania i  poczuciu godności. W nauczaniu podążamy za indywidualnym tempem rozwoju ucznia, respektując jego możliwości i potrzeby


ZAPEWNIAMY UCZNIOM:

 • bezpłatną naukę,

 • przyjazne środowisko bez przemocy i agresji, opierające się na wartościach chrześcijańskich,

 • rodzinną atmosferę,

 • przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

 • promocję zdrowego stylu życia,

 • edukację w małych zespołach klasowych,

 • atrakcyjne formy zajęć dydaktycznych,

 • współpracę z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi,

 • indywidualizację procesu dydaktycznego zgodnie z potrzebami uczniów,

 • wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną,

 • możliwość korzystania ze świetlicy,